Hiểu biết, khôn ngoan và sáng suốt khác nhau như thế nào?

Có thể nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ rằng hiểu biết, khôn ngoan và sáng suốt là ba từ đồng nghĩa với nhau nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Mặc dù cả ba từ này đều được dùng để ám chỉ đến não bộ, sự suy nghĩ và kinh nghiệm tích lũy được qua thời gian, nhưng chúng lại có những điểm khác biệt rõ rệt về bản chất bên trong và khi áp dụng vào cuộc sống. Mời các bạn cùng Quản Trị Mạng tìm hiểu xem "hiểu biết, khôn ngoan và sáng suốt" khác nhau như thế nào!

Hiểu biết - Khôn ngoan - Sáng suốt


Hiểu biết là sự tích lũy các sự việc và thông tin mà bạn đã học được hoặc có cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống. Hiểu biết có được khi bản thân nhận thức được vấn đề và có thông tin dữ kiện về nó. Thực chất, hiểu biết là những sự kiện và ý tưởng mà chúng ta có được thông qua các nghiên cứu, khảo sát, quan sát hoặc trải nghiệm.

Khôn ngoan là khả năng nhận thức và xét đoán các khía cạnh của một vấn đề nào đó theo sự hiểu biết là đúng, bền vững và có thể áp dụng được vào trong cuộc sống của bạn. Khôn ngoan là khả năng áp dụng sự hiểu biết của mình vào những kế hoạch lớn hơn của cuộc đời. Bên cạnh đó, khôn ngoan cũng sâu sắc hơn, nhận biết được ý nghĩa hoặc nguyên nhân và biết được lý do tại sao và ý nghĩa của một vấn đề xảy ra trong cuộc sống.

Sáng suốt là tầng sâu nhất của sự nhận thức và mang ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống. Sáng suốt cho chúng ta thấy được sự nhận thức sâu sắc và rõ ràng hơn của bản thân về cuộc sống, so với hiểu biết và khôn ngoan. Sáng suốt sâu sắc hơn hiểu biết, là sự tinh hoa của khôn ngoan. Sáng suốt nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống, còn khôn ngoan là bức tranh lớn hơn về sự liên kết của mọi vật.

Tóm lại: Nếu hiểu biết là thông tin, sáng suốt là sự hiểu biết và áp dụng vào cuộc sống thì khôn ngoan là sự nhận thức về bản chất bên trong của một chân lý.

Tuy nhiên, thật đáng buồn rằng chúng ta có thể mất cả đời để tích lũy sự hiểu biết cho bản thân nhưng có thể chưa bao giờ nhìn ra được sự khôn ngoan ở bên trong đó cả. Chúng ta có thể khôn ngoan nhưng vẫn bỏ lỡ tầng ý nghĩa sâu xa phía sau đó.

SƯU TẦM

0
Bibo House back to top