Có những buổi chiều như thế này, khi bạn nhìn ra ngoài trời đang chuyển cơn mưa trái mùa u tối, chợt thấy trái tim mình có chút mất mát, ngẫm nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc tại sao tình yêu lại buồn và đẹp đến thế?

Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ là bạn không muốn nó diễn ra mà không có người mình yêu.Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ là bạn không muốn nó diễn ra mà không có người mình yêu.
Bạn có thể hy vọng người ta vì mình mà tự nguyện ở lại, nhưng có phải khi bạn nói một lời bạn cần người ấy, câu chuyện tình yêu sẽ đẹp hơn rất nhiều không?Bạn có thể hy vọng người ta vì mình mà tự nguyện ở lại, nhưng có phải khi bạn nói một lời bạn cần người ấy, câu chuyện tình yêu sẽ đẹp hơn rất nhiều không?
Ads by AdAsiaChỉ cần một thứ làm bạn phải đau lòng, nếu buông tay được thì cứ mạnh dạn buông tay.Chỉ cần một thứ làm bạn phải đau lòng, nếu buông tay được thì cứ mạnh dạn buông tay.
Đôi khi chấp nhận rời khỏi người không thuộc về mình mới là lựa chọn mà bạn nên thực hiện từ lâu/Đôi khi chấp nhận rời khỏi người không thuộc về mình mới là lựa chọn mà bạn nên thực hiện từ lâu/
Đâu phải yêu ai người ấy cũng đáp lại, thế nhưng kiên cường với tình cảm của mình vẫn là một cách tốt để ngày nào đó được nhìn thấy nắng maiĐâu phải yêu ai người ấy cũng đáp lại, thế nhưng kiên cường với tình cảm của mình vẫn là một cách tốt để ngày nào đó được nhìn thấy nắng mai
Nếu anh nói vì muốn tốt cho em mà biết mất, trong khi điều tốt nhất với em là được ở cạnh anh. Vậy thì không phải mâu thuẫn và đau lòng quá sao?Nếu anh nói vì muốn tốt cho em mà biết mất, trong khi điều tốt nhất với em là được ở cạnh anh. Vậy thì không phải mâu thuẫn và đau lòng quá sao?
Đã không yêu thì một cánh nhạn bay cũng có thể trở thành lý do từ chối.Đã không yêu thì một cánh nhạn bay cũng có thể trở thành lý do từ chối.
Những điều khó nhất luôn là điều lưu lại trong lòng bạn lâu nhất…
Những điều khó nhất luôn là điều lưu lại trong lòng bạn lâu nhất…

-ST-